Nghị định 164/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập ...

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cách xác định doanh thu trả tiền thuê trước cho nhiều năm để xác ... số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và các quy định về thuế thu nhập ...

Hướng dẫn Công ty cổ phần sản xuất Vật liệu xây dựng ...

2019-8-2 · Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 2-8/10/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam …

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt

Quyết định 10/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban ...

Quyết định 10/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ...

2011-12-27 · Tìm kiếm trang web này

Máy đập

2021-9-14 · Quá trình đập - nghiền. Đại lượng đặc trưng cho quá trình đập là mức đập, đó là tỉ lệ giữa cỡ hạt vật liệu (lớn nhất) của đầu vào và hạt đầu ra. Đối với các máy …

Nhập khẩu bình khí máy nén

2017-8-24 · Câu hỏi: 19427: chúng tôi có nhu cầu nhập một số loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất: 1- Bình tích áp khí nito loại 25 lít bằng thép chuyên dụng dùng cho hệ thống thủy lực của máy nghiền 2- Bình tích áp khí nito loại 40 lít bằng thép chuyên ...

Hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận điều ...

2019-10-24 · Hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh công suất trạm nghiền xi măng tại tỉnh Ninh Thuận (13/01/2020) ... Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 27/9-1/10/2021

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính …

2021-10-13 · Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

V/v Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa ...

2005-6-14 · Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6576/VPCP-KTTH ngày 24/8/2012 của Văn phòng Chính phủ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng 1.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn ...

2015-4-14 · Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP).

Hướng dẫn 521/HD-SXD định mức bốc dỡ, vận ...

2021-9-29 · HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BỐC DỠ, VẬN CHUYỂN BỘ VẬT TƯ, VẬT LIỆU VÀ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN ĐÁ CÁC LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư ...

2021-4-15 · Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020. CHÍNH PHỦ-----CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cổng TTĐT Chính phủ

Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (Chinhphu.vn) – Hàng trăm nghìn người lao động di cư khỏi các trung tâm công nghiệp, các thành phố lớn vì dịch bệnh đặt ra rất nhiều câu hỏi, không chỉ ...

Nghị định 86/2013/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử ...

1. Chế độ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 2. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán riêng các khoản doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Nghị định 35/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương ...

2021-9-29 · 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ñy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này./.

Website Văn phòng Chính phủ

Mang "Sóng và máy tính" đến với học sinh khó khăn huyện Thường Tín 21:30 | 16/10/2021 (Chinhphu.vn) - Hưởng ứng chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 16/10, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã phối hợp cùng với ...

Thông tư 137/2005/TT-BQP xử phạt vi phạm hành chính ...

2021-9-29 · Thông tư 137/2005/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 137/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

Thông tư 101/2010/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu

Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ …

Dự thảo văn bản

Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các dự thảo này để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ...

Quyết định số 164/2002/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ...

2019-7-2 · QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển côngnghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

V/v Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị …

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 …

한국유학종합시스템 Study in Korea | run by Korean …

- Chương trình mời viếng thăm của chính phủ Hàn Quốc dành cho sinh viên từ đất nước hợp tác - GKS dành cho sinh viên khoa học và kĩ thuật của các quốc gia Đông Nam Ấ - Học bổng cho sinh viên các nước Châu Phi – Trung Nam Mỹ - (For Korean)Học

Sản xuất bia

Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành sản xuất bia 8. Bão hoã CO 2: Bia trong và sau khi lọc được bão hòa thêm CO2 để đảm bảo tiêu chuẩn bia thành phẩm trước khi đóng chai, lon. Lọc bia vô trùng: có nhiều nhà máy bia trang bị hệ thống lọc màng để sản xuất bia ...

Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

l) Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản;

HƯỚNG DẪN ÁP MÃ HS CODE

2018-11-14 · Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

Thông tư 146/2007/TT-BQP hướng dẫn Quyết định 96/2006 ...

3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ đầu tư dự án, căn cứ quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thông tư này, tổ chức thực hiện.

Đầu tư trạm nghiền xi măng tại tỉnh Hậu Giang của Công ty ...

2011-10-28 · Theo báo cáo giải trình của Ban quản lý các khu công nghiệp, nguồn cung cấp clinker cho trạm nghiền đặt tại cụm Công nghiệp Phú Hữu A, Châu Thành, Hậu Giang được lấy tại nhà máy xi măng áng Sơn và áng Sơn 2 tỉnh Quảng Bình.

HƯỚNG DẪN

2016-8-13 · Các hướng dẫn và quy trình được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu, rõ nghĩa, áp dụng được cụ thể cho từng phương tiện, máy móc. Công nhân vận hành được đào tạo để thực hiện quy trình một cách chính …